Registracija novog korisnika

Da biste koristili Moj webshop, bez obzira da li ste korisnik BH Telecom usluga ili ne, neophodno je da izvršite registraciju. Preporučujemo da koristite opciju, odnosno podatke koji su vam poznati: mobilni broj za BH Telecom korisnike, odnosno e-mail za korisnike drugih operatora. Nakon uspješno obavljene registracije, možete aktivirati/kupovati usluge i uređaje uz bilo koju osnovnu uslugu koja je vezana za Vaš račun/profil, kao i detaljno se informisati o Vašim uslugama i računima.

MOBILNI TELEFON

sa brojem vašeg
mobilnog telefona


FIKSNI TELEFON

sa brojem vašeg
fiksnog telefona


E-MAIL

sa samoregistrirajućom e-mail adresom (tipa yahoo itd.)


INTERNET I MOJA TV

sa xDSL korisničkim
imenom


Registracija Moja webTV
TV gdje god se nalazite! Pratite omiljene sadržaje, TV i radio kanale putem interneta.