Moj BH Telecom

BH Telecom korisnički servisi. Molimo da se prijavite kako bi mogli koristiti servise namjenjene za BH Telecom korisnike...

Prijava

 

Pregledajte svoj račun, šaljite poruke i mijenjajte postavke svog telefona


 

Stanje računa

Pregledajte detalje vaše potrošnje i neplaćene račune

Pošalji poruku

Pošaljite besplatnu SMS poruku na jedan ili više brojeva

Kupovina Ultra dopune

Nadopunite Ultru kreditnom karticom

Bonus plus

BH Telecom nagrađuje vašu lojalnost

mCommerce

Nadopunite Ultra račun

Postavke telefona

Pošaljite postavke za internet na svoj telefon